Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek (ugrás az adatkezelési tájékoztatóhoz)


A Server Line Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Üzemeltető) tulajdonában álló www.szorolap-shop.hu honlap a cég szolgáltatásainak és nyomdatermékeinek bemutatása érdekében jött létre. A honlapon a nyomda nyomtatványait és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat lehet megrendelni, illetőleg a megrendelésre vonatkozó igényt elküldeni.

Cégünk kiemelten fontosnak tartja a látogatóinak gyors és korrekt tájékoztatását és ennek megfelelően a honlap felépítése során is felhasználóbarát környezet kialakítására törekedtünk.
Kérjük, amennyiben a működéssel vagy tájékoztatással kapcsolatos rendellenességet tapasztal, segítse munkánkat azzal, hogy ezt jelzi ügyfélszolgálatunk felé.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.serverline.hu/felhasznaloi.php és letölthető az alábbi linkről: https://www.serverline.hu/server_line_aszf.pdf


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Server Line Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 140.
Fióktelephely és Ügyfélszolgálati iroda (és egyben a panaszügyintézés helye): 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) serverline.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-154514
Adószáma: 23829808-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató telefonszáma: 06 1 210 7260
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95078/2016. és NAIH-95079/2016.
A szerződés nyelve: magyar

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support [kukac] tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2016. február 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. MEGRENDELÉS/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul, valamint a honlapon előforduló esetleges ár elírásokért vagy hibákért szolgáltatót felelősség nem terheli.

3.2. Felhasználó a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, külön feltüntetve a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és az esetleges, a megrendelés feldolgozása során kölcsönösen kiegészített egyéb szolgáltatási díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. A MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÉS A RENDELÉS MENETE

5.1. A www.szorolap-shop.hu honlap elsődleges célja a szolgáltató közzétett nyomdatermékeinek és a kapcsolódó szolgáltatásainak népszerűsítése, és ezek értékesítése.

5.2. A termékek és szolgáltatások iránti megrendelési igény a vonatkozó megrendelési paneleken vagy egyéb kapcsolat-felvételi csatornákon indítható el szolgáltató felé.

5.3. A megrendelés elküldését szolgáltató a Felhasználó általi kötetlen szándéknyilatkozatnak minősíti, melyet a rendszert működtető program továbbít a szolgáltatóhoz.

5.4. Felhasználó a küldéssel kijelenti, hogy megrendelési igényét átgondolt szándéka következtében továbbította a szolgáltató felé.

5.5. A szolgáltatóhoz beérkezett megrendelési igények a beérkezések sorrendjében kerülnek feldolgozásra és visszaigazolásra. Szolgáltató visszaigazolása tartalmazza a részletes gyártási, szolgáltatási paramétereket és ezek bruttó vételárát.

5.6. Amennyiben Felhasználó a nyomdatermékek elkészítéséhez kapcsolódó grafikai, szerkesztési tevékenységgel is megbízta szolgáltatót, az esetleges grafikai vázlat(ok) a visszaigazoló levélben kerülnek továbbításra Felhasználó felé. A grafikai szerkesztés megkezdéséhez szolgáltató számára elengedhetetlen állományok megküldése (szöveg, képek...stb.) felhasználó feladata.

5.7. A grafikai szerkesztés vállalási ára terméktől és annak terjedelmétől, egyéb gyártási paramétereitől függően számítandó. Ezen díjat szolgáltató a megrendeléstől elkülönített ajánlatában tudatja megrendelővel.

5.8. Amennyiben a grafikai szerkesztés során Szolgáltató az általa ismertetett teljesítési feltételek szerint jár el, Felhasználó a szolgáltató addigi munkájának felmerülő költségeit megtéríteni köteles.

5.9. Felhasználó a tervezési-szerkesztési szolgáltatás igénybevételekor az első grafikai terven felül legfeljebb két változtatást igényelhet. A további változtatás díja megrendelő és szolgáltató megállapodásának függvénye.

5.10. Ha ezt követően Felhasználó eláll a megrendelésétől vagy a gyártást későbbi időpontra halasztja, a mindenkori szerkesztési díj ekkor is megfizetendő.

5.11. Szolgáltató a visszaigazolást és az esetleges grafikai terv(ek)et minden esetben a Felhasználó által megadott e-mail címre továbbítja, hacsak felhasználó nem jelöl meg a teljesítési folyamat során egyéb írásos elérhetőséget.

5.12. Felhasználó írásban köteles jóváhagyását vagy korrekcióra irányuló kérését szolgáltatóval közölni. Az általánosan elfogadott kommunikációs csatorna az elektronikus levelezés – azaz e-mail.

5.13. A visszaigazolás és a grafikai terv(ek) felhasználó általi írásban történő elfogadása után a megrendelési igény konkrét megrendelésnek minősül, annak változtatására felhasználónak a továbbiakban nincs lehetősége. A gyártás megkezdése a visszaigazolás elfogadását követően történhet.

5.14. Az elkészült termékek átvételére szolgáltató előre egyeztetett időpontban, ügyfélszolgálati irodájában biztosít lehetőséget. Az átvétel házhozszállítás útján is történhet. A szállítás az elkészítési időn kívül értendő és legfeljebb két munkanapot vesz igénybe.

5.15. Ha a megrendelés feldolgozása és a hozzá megrendelt műveletek végzése során bizonyíthatóan szándékos vagy súlyos hanyagság vétsége terheli szolgáltatót, esetleg az elkészült termék nem a visszaigazolásban ismertetett paraméterekkel rendelkezik, felhasználó – azaz innentől már megrendelő - a megrendelés ellenértékét nem köteles megfizetni.

5.16. A Server Line Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlapról leadott megrendelési-igények beazonosíthatatlansága vagy bármilyen okból történő vállalhatatlansága esetén a megrendelés teljesítésétől minden különösebb indoklás nélkül elálljon.

5.22.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Online bankkártyával (ezen fizetési módról a visszaigazolásunk ad részletes tájékoztatást): A bankkártyával történő fizetési felületet az OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztosítja.

Szolgáltató a megrendelés vételárának függvényében jogosult gyártási előleget kérni, melynek mértékét a megrendelés feldolgozását követően egyezteti megrendelővel.

Személyes átvétel: Budapesti ügyfélszolgálatunkon, a termék elkészülését közlő értesítő e-mailben foglaltak alapján.

Országos házhozszállítás: Melynek átlagos díja 1.280 Ft+áfa (a díj a termék tömegének függvényében változhat – ezt a megrendelés véglegesítése előtt közöljük)

5.23. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.24. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.25. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Rendben, küldés, illetve a megrendelés véglegesítését egyértelműen jelölő” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.26. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.27. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, illetve a levelek továbbításáért felelős szerverek az üzenetet nem vagy nem megfelelően kézbesítik.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. A termékek gyártási ideje mennyiség- és kivitelezés függvénye, de általában 5 munkanap. Az elkészítési határidő sok esetben egyedi megállapodás kérdése, ez a megrendelő és a kereskedelem, valamint a gyártás közötti kommunikáció eredménye.

6.3. A teljesítés időpontját több tényező is befolyásolja (pl. a nyomdakész anyag megléte és bizonyos esetekben a pénzügyi teljesítés megléte). A Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre, amennyiben szolgáltató teljesítéshez szükséges, szabott feltételei teljesültek.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Szolgáltató tevékenysége alapvetően személyre szabott, egyedi termékek készítése, szolgáltatása, így a fogyasztót nem illeti meg elállási jog.

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8. Szavatosság

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután weboldalak szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A weboldalak neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.serverline.hu/adatvedelem.htm

14. A HONLAPRÓL KIMUTATÓ LINKEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGI IRÁNYELVEK

14.1. A honlapon szereplő és arról elnavigáló link-hivatkozások aktuális tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

14.2. A törvényellenes, obszcén és demoralizáló tartalmak megjelentetésétől üzemeltető elzárkózik, ám ezek ellenőrzése üzemeltető részéről nem elvárható és technikailag nem teljesíthető.

14.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a kimenő linkek létrehozásakor a hivatkozott honlapokon semmilyen illegális tartalmat nem észlelt. Amennyiben a kimenő link létrehozása után a hivatkozott tartalom megváltozott, azért üzemeltető nem vállal és nem is vállalhat felelősséget.

Kiskunlacháza, 2016. február 23.


Adatkezelési tájékoztató és szabályzatA Server Line Kft. jelen adatkezelési tájékoztatójának célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett honlapra (weboldalra) látogatókat illetve ott regisztrálókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről azon érdeklődőket, ügyfeleket („Érintett”), akik közvetlenül telefonon, e-mailben, vagy a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3. cím alatt található ügyfélszolgálaton veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatásait.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi, valamint bárki számára hozzáférhető, arról másolat kérhető az Adatkezelő 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3. cím alatt található ügyfélszolgálatán.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő által üzemeltetett alábbi honlapokra is kiterjed:www.serverline.hu, www.nevjegyexpressz.hu, www.mappa-keszites.hu, www.brossura-keszites.hu, www.szorolap-shop.hu, www.kartyanaptar-shop.hu, www.kartyanaptar-keszites.hu, www.ceges-naptar-keszites.hu, www.qrstat.hu.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


1. Az adatkezelő adatai

Név: Server Line Szolgáltató Kft.
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 140.
Fióktelep: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-154514
Adószám: 23829808-2-13
Képviseli: Gerlich Zsolt ügyvezető
Telefon: 06 1 210 7260
Email cím: info@serverline.hu


2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

a. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: 06 1 789 2789
E-mail: support@tarhely.eu
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

A tárhely-szolgáltató által hozzáférhető személyes adatokat a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.


b. Az adatok a megrendelt termék kiszállítása érdekében az alábbi futárszolgáltatóknak kerülnek továbbításra:

Név: Royal-Futár Hungária Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
Telefon: 061/216-3606, 06-20/30/70-216-3606
E-mail: ugyfelszolgalat@royal.hu

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com

A futárcégek által hozzáférhető személyes adatokat a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.


c. Az online, bankkártyával történő fizetése esetén az alábbi pénzügyi szolgáltató működik közre:

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611

Tájékoztatjuk, hogy online fizetés esetén az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-nek, a bankkártya adatokat az OTP Mobil Szolgáltató Kft biztonságos felületén szükséges megadnia, azokról az Adatkezelő nem szerez tudomást. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatás díját, és tranzakció azonosítót továbbít az OTP Mobil Szolgáltató Kft-nek.


d. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut, és mint önálló adatkezelő jár el:

Név: KKp Bt.
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy M. utca. 27.
E-mail: kkpbt@vnet.hu


e. Adatkezelő az ügyfelek, megrendelések adatait online CRM rendszerben tartja nyilván:

Név: MiniCRM Zrt.
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
E-mail: help@minicrm.hu

f. Az Adatkezelő az általa alkalmazott programok, rendszerek telepítésére és karbantartására megbízott rendszergazdákat alkalmaz.


3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)


4. Adatkezelés alapelvei

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3. Adattakarékosság
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4. Pontosság
Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

4.5. Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

A fentiektől függetlenül azonban az Érintett tartozik felelősséggel a regisztrációt követően saját fiókjáért, és az azzal illetve abban végrehajtott összes műveletért, így többek között a Érintett nevéhez tartozó jelszavának megfelelő szintű védelméért, illetve annak más harmadik személy részére történő kiadásáért.


5. A GDPR 13. cikke alapján az alábbi áttekinthető táblázatban tájékoztatjuk az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről adatkezelési célonként, jogalaponként, továbbá tájékoztatjuk az adatok megismerésére jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról:

Adatkezelési célok: regisztráció ügyfél-account létrehozása céljából
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: regisztráló ügyfelek
Kezelt adatok köre: E-mail cím, jelszó
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség
Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud regisztrálni a honlapon

Adatkezelési célok: számviteli bizonylat kiállítása
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges* - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (megye, településnév, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), fizetési mód, kiállítás, teljesítés, fizetés dátuma, termék neve, termékek nettó és bruttó ára, megrendelés végösszege
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
Adat-továbbítás: könyvelő, tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud névre szóló számlát kapni.

Adatkezelési célok: megrendelés teljesítése, kiszállítás
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe (megye, településnév, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), e-mail címe, telefonszáma, egyéb megjegyzések a megrendeléssel kapcsolatban, fizetés, és átvétel módja
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat, termelési, értékesítési részleg
Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 5 év
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, futárcég, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud megrendelést leadni

Adatkezelési célok: kapcsolattartás a megrendelés teljesítése érdekében
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, E-mail címe, telefonszáma
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: szerződés teljesítését követően törlésre kerülnek (kivéve, ha a kapcsolattartói adatok kezeléséhez a kapcsolattartó hozzájárult)
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud megrendelést leadni

Adatkezelési célok: kapcsolattartó személyek nyilvántartása szerződéses partnerek esetében
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, E-mail címe, telefonszáma
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Adatkezelő az Érintettel nem tud kapcsolatot tartani a jövőbeni megrendelések, szolgáltatások teljesítése érdekében.

Adatkezelési célok: hírlevél küldés
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: hírlevél küldéshez hozzájáruló ügyfelek
Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, marketing részleg
Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap hírlevelet, az aktuális kedvezményekről, akciókról, újonnan bevezetett termékekről

Adatkezelési célok: telemarketing, marketing célú kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: telemarketinghez hozzájáruló ügyfelek
Kezelt adatok köre: név, telefonszám
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, marketing részleg
Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap telefonos tájékoztatást az aktuális kedvezményekről, akciókról, újonnan bevezetett termékekről

Adatkezelési célok: panaszkezelés, szavatossági igények kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Érintettek kategóriái: panaszt előterjesztő ügyfelek
Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása illetve visszavét esetén a termék adatai
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év
Adat-továbbítás: nincs adattovábbítás
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait

Adatkezelési célok: tájékoztatás, feltett kérdés megválaszolása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek
Kezelt adatok köre: név, E-mail cím, üzenet tartalma
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: a kommunikáció befejezését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll)
Adat-továbbítás: nincs adattovábbítás
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni e-mailben

* az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9. § e), 77. § (1) bekezdés, Számv. tv.169. § (2) bekezdése
** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Figyelem! Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulását a Honlapon „checkbox” kipipálásával adhatja meg a személyes adatainak megadásakor, adatkezelési célonként (pl: Regisztrációnál, Megrendelésnél). Amennyiben a személyes adatok megadása nem a Honlapon keresztül történik, külön nyilatkozatban adhatja meg hozzájárulását e-mailben, vagy papír alapon. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben e-mailben első alkalommal veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, tájékoztatást, információt kér a megrendelést megelőzően a termékkel, illetőleg az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban, az Adatkezelő az e-mailben szereplő személyes adatait megismeri. Tájékoztatjuk, hogy az adatai kezeléshez ez esetben az üzenet megküldésével hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását jelen Tájékoztató 9. pontjában foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 7.3. pont). A preambulumban foglalt meghatározások alapján jelen Adatkezelési tájékoztató - a 3. pontban felsorolt jogszabályokkal összhangban - természetes személyek személyes adatait részesíti védelemben, tekintettel arra, hogy egyéni vállalkozók, gazdálkodó illetve civil szervezetek adatai bárki számára elérhetőek, közhiteles nyilvántartások (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása, civil szervezetek nyilvántartása) tartalmazzák. Ebből következően egyéni vállalkozók, gazdálkodó illetve civil szervezetek közhiteles nyilvántartásban szereplő adatainak kezeléséhez hozzájárulás nem szükséges.

6. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A Honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik:

Süti neve: pop_up
Ki helyezi el: üzemeltető= serverline.hu
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim (névtelen) azonosítása, megjelölése egy jelentéssel nem bíró számmal
Élettartama: 365 nap
Funkció: a látogató anonim azonosítása

Süti neve: pop_up_fe
Ki helyezi el: üzemeltető= serverline.hu
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim (névtelen) azonosítása, megjelölése egy jelentéssel nem bíró számmal
Élettartama: 1 óra
Funkció: a látogató anonim azonosítása

Süti neve: webgalamb6
Ki helyezi el: külső szolgáltató = webgalamb
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim azonosítása
Élettartama: amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Funkció: hírlevélre feliratkozási lehetőség biztosítása

Süti neve: cookieconsent_status
Ki helyezi el: külső szolgáltató = http://silktide.com/cookieconsent
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim azonosítása
Élettartama: 1 év
Funkció: cookie használatának elfogadása

Süti neve: ssupp.chatid, ssupp.opened, ssupp.vid
Ki helyezi el: külső szolgáltató = www.smartsuppchat.com
Milyen adatokhoz fér hozzá: a chatprogram felismeri a felhasználó helyadatait, a böngésző típusát, a használt operációs rendszert, az IP címet, valamint, hogy hány alkalommal járt már az oldalon látogatóként, és ezen adatokat visszaadja az Adatkezelőnek
Élettartama: amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Funkció: chatablak funkcionalitását biztosítja

Süti neve: optiMonkClient, optiMonkSession
Ki helyezi el: külső szolgáltató = optimonk.hu
Milyen adatokhoz fér hozzá: kampány id, első látogatás időpontja, utolsó látogatás időpontja, oldal megtekintések száma, variáció id, kampány státusza, hányszor jelent már meg az adott kampány a látogatónak, session id: adott látogató munkamenete
Élettartama: 2022.
Funkció: popup reklámok (egyedi ajánlatok) szolgáltatása a honlap látogatóinak

Süti neve: _hjIncludedInSample
Ki helyezi el: külső szolgáltató = https://www.hotjar.com/
Milyen adatokhoz fér hozzá: hőtérképes látogatói viselkedéselemzés anonim adatokkal
Élettartama: amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Funkció: monitorozó, online szolgáltatás. Felvételeket készít a látogatok honlapon történő tevékenységéről

Süti neve: _ga
Ki helyezi el: külső szolgáltató = Google Analytics
Milyen adatokhoz fér hozzá: az oldalmegjelenítéshez szükséges stíluselemekhez
Élettartama: 2 év
Funkció: a felhasználók megkülönböztetésére szolgál (Google Analytics)

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/.

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható.

A fenti sütik alkalmazására a Honlap első látogatása során felugró oldalsáv figyelmezteti. Az erről kapott tájékoztatást a „Rendben” gomb megadásával fogadhatja el. A tájékoztatás elfogadásának hiánya a Honlap látogatását nem akadályozza.
A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

7. Az értintettek jogai

7.1. Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).
A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 9. pont tartalmazza.
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

7.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet Regisztrált felhasználók esetében a regisztráció során létrehozott fiókban történő adatmódosítással (Adatfrissítés menüpont), egyébiránt pedig a 7. pontban foglaltak szerint kell előterjeszteni.
A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

7.3. Törléshez való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

• az adatkezelés jogellenes;
• az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt;
• azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.
Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.6. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 9. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

9. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
Email: info@serverline.hu
Postai cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.
Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 7.1. pontban foglalt kérelmek.
Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

10. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

11. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása
Az Érintettek a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.
Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.


12. Állásajánlatra jelentkezők adatainak kezelése

Adatkezelés célja: leendő munkavállaló kiválasztása, állásinterjú megszervezése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Az Érintett az önéletrajz beküldésekor külön nyilatkozatban adja meg a hozzájárulását, melynek szükségességére az Adatkezelő az álláshirdetés szövegében hívja fel az Érintett figyelmét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az önéletrajz beküldésével nem járul hozzá az adatai kezeléséhez, az Adatkezelő a beküldött jelentkezését nem tudja figyelembe venni, az önéletrajz azonnal törlésre kerül.
Érintettek kategóriái: álláspályázatra jelentkezők
Kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, pályázó által megadott egyéb kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), fénykép, képzettségi adatok, szakmai tapasztalat
Ki férhet hozzá az adatokhoz a munkáltatónál? Ügyvezető
Adattovábbítás nem történik harmadik személyek felé.
Adatkezelés időtartama: kiválasztási folyamat lezárásáig
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: nem tud álláspályázatra jelentkezni az Érintett.

Hatályos: 2018. május 25-től.

Felhasználói feltételek